Vipassana Research Institute

Font Size:   Default   +1   +2

 

 E-mail this to a friend

  

Vol 2, No 6, ಕರುಣೆಯ ಸಾರ (PDF)
Vol 2, No 7,ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಗತಿ (PDF)
Vol 2, No 8, ನಿಜವಾದ ಧಮ್ಮ ಯಾವುದು (PDF)
Vol 1, No 9, ದಾನದ ಸರಿಯಾದ ಸಂಕಲ್ಪ (PDF)
Vol 1, No 10, ಸ್ವ-ಗಮನಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಸುಧಾರಣೆ (PDF)
Vol 1, No 11, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ (PDF)
Vol 1, No 12, ಪಟಿಚ್ಚಸಮುಪ್ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆಯ ಪಾತ್ರ (PDF)
Vol 2, No 1, ಸಂವೇದನೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ (PDF)
Vol 2, No 2,ಮಾರನ ಹತ್ತು ಸಿಪಾಯಿಗಳು (PDF)
Vol 2, No 3, ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಜನಗಳು (PDF)
Vol 2, No 4, ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ (PDF)
Vol 2, No 5, ಬುದ್ಧ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದ್ಯ (PDF)
Vol 1 No 1 (PC) ಜೀವನ ಕಲೆ (PDF)
Vol 1 No 2 (PC) ವಿಪಶ್ಯನ : ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗ (PDF)
Vol 1 No 3 (PC) ದೈನಂದಿನ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯ ಮಹತ್ವ (PDF)
Vol 1 No 4 (PC) ಧಮ್ಮ: ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳೆಕಿನೆಡೆಗೆ (PDF)
Vol 1 No 5 (PC) ಸುಖಮಯ ಹೊಸವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು (PDF)
Vol 1 No 6 (PC) ಬುದ್ಧನ ಸರಳ ಬೋಧನೆ (PDF)
Vol 1 No 7 (PC) ಧಮ್ಮದ ಸಾರ (PDF)
Vol 1 No 8 (PC) ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಬುದ್ಧಧಮ್ಮದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳು (PDF)
Vol 1 No 1 ಧಮ್ಮದ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರಿ (PDF)
Vol 1 No 2 ಸಮ್ಮಾ ಸಮಾಧಿ (PDF)
Vol 1 No 3 ಆಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವಜ್ಞಾನ: ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನ (PDF)
Vol 1 No 4 ಮೇತ್ತಾ ಭಾವನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ (PDF)
Vol 1 No 5 ಶೀಲಾ : ಧಮ್ಮದ ತಳಪಾಯ (PDF)
Vol 1 No 6 ಬುದ್ಧ: ಶಾಂತಿಯ ಮಹಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ (PDF)
Vol 1 No 7 ನಿಖರವಾಗಿ ಮೋಹ ಎಂದರೆ ಏನು ? (PDF)
Vol 1 No 8 ಧಮ್ಮಸೇವೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ (PDF)
Vol 2 No 9 ನಿಜವಾದ ಧಮ್ಮ ಯಾವುದು - 2 (PDF)
Vol 2, No 10 ಧಮ್ಮ ಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತನೆ (PDF)
Vol 2, No 11 ಧಮ್ಮದ ಜೀವನವನ್ನು ಏಕೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ? (PDF)
Vol 2, No 11 ಧಮ್ಮದ ಜೀವನವನ್ನು ಏಕೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು (PDF)
Vol 3, No 1 ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಿಸ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? (PDF)
Vol 3, No 2 ಮಲಿನತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೇ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ (PDF)
Vol 3, No 3 ಮಲಿನತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೇ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ (PDF)
Vol 3, No 4 ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗ (PDF)
Vol 3, No 5 ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳು (PDF)

Vipassana Research Institute