Vipassana Research Institute

Font Size:   Default   +1   +2

 

 E-mail this to a friend

  

भगवान बुद्धांची सहिष्णुता आणि असीम करुणा (PDF)
आवश्यक उचित उत्तर आणि दंडही (PDF)
उद्बोधन (PDF)
शुद्ध धर्माची शिकवण (PDF)
मध्यम मार्ग (PDF)
उत्तराधिकारी कोण? (PDF)
मंगलमयी गृही आचार-संहिता (PDF)
वास्तविक आरोहण व अवरोहण (PDF)
सत्कर्मानी सद्गती (PDF)
बाह्य वेषभूषेमुळे श्रमण नाही (PDF)
भगवान बुद्धांची सरळ शिकवण (PDF)
भगवानांच्या मार्गात (PDF)
जन्माने नाही, कर्माने ब्राम्हण (PDF)
भगवानांची अपार करुणा (PDF)
कृतज्ञ आहे (PDF)
सयाजी ऊ बा खिन यांची कीर्तिकाया (PDF)
सयाजी ऊ बा खिनांची कीर्तिकाया (PDF)
धर्म - संदेश (PDF)
धर्म - संदेश (PDF)
पदमभूषण विश्व विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायणजी गोयन्का यांची अंतिम यात्रा (PDF)
आंतरिक शांतिचे धर्मदूत : श्री सत्यनारायण गोयन्का (PDF)
आंतरिक शांतिचे धर्मदूत : श्री सत्यनारायण गोयन्का (part 2) (PDF)
आंतरिक शांतिचे धर्मदूत : श्री सत्यनारायण गोयन्का (part 3) (PDF)
कर्म सिद्धांत आणि त्याचे फळ (PDF)
आनंद्बोधि (PDF)
बुद्ध धम्माची व्यापकता - एक व्यक्तिगत अनुभव (PDF)
सम्यक समाधीच्या अभ्यासाची आवश्यकता (PDF)
प्रज्ञेचा अभ्यास - विपश्यना साधना (PDF)
धर्मचक्र प्रवर्तन (PDF)
उद्बोधन-पत्र (PDF)
परम पूज्य गुरूदेवांची प्रथम पुण्यतिथी (PDF)
महासमय सुत्ताची व्याख्या (PDF)
नव वर्षाचा मंगल संदेश (PDF)
त्रिपिटकात सम्यक संबुद्ध (PDF)
सम्यक दृस्टि (सम्मादिट्ठि) (PDF)
सही माने में आर्य बना (PDF)
विपस्सना केन्द्रचो शते ब परिसुदना (PDF)
कृतज्ञ आहे (PDF)
मोह शब्दच्या खश अर्थो (PDF)
सतत साधनास्थ रास्ता (PDF)
कॉन्सरच्च आजासत समतेचा प्रथाब (PDF)
आजारामधी समतेचा प्रथाब-२ (PDF)
लोकगुरु बुध्द ब गुरु-शिष्य परपरा (PDF)
धर्म एबों अहिंसा (PDF)
धर्म एबों अहिंसा-Part2 (PDF)
संति (सहिपुता) जो पारमो बाडो (PDF)
करुपा एबं शांतीच्च। शांति की धर्मदूत -- श्रीमती इलायचीदेवी गोयनका (PDF)
सात: गंगा तहानलेल्याची तहान रांत करयास गेली (PDF)
धर्म काय आहे ? (PDF)
धर्म क्यें धारण करे ? (PDF)
मताला बश कशे कराबे? (PDF)
मनाचे बिकार कसे दूर होतील ? (PDF)
आपल्या खत:ला कसे जाणाबे? (PDF)
धर्मचक्रप्रवर्तनसुत्त प्रबचन (PDF)
माराच्या दहा प्रकारच्या सेना (PDF)
जुन्या साधकांसाठी गुरुजींचे प्रबचन (PDF)
दीपावलीचा खरा अर्थ (PDF)
मेत्ताविहारिणी माताजींचा पत्रव्यवहार (PDF)
धम्मविमुत्ति, कुशीनगर (उ.प्र.) धर्म-यात्रा (PDF)
शद्धृ धर्म का प्रसार और उसे जीवित रखने का संकल्प (PDF)
आतील मळ कसा निघेल (PDF)
जुन्या साधकांसाठी प्रवचन (PDF)
दैनिक साधना कशी पुष्ट करावी (PDF)
धर्मचक्रप्रवर्तनसुत्त प्रवचन (PDF)
उदबोधन आत्मसंयम (PDF)
धम्मचक्कपवत्तनसुत्त-प्रवचन (भाग ४/४) (PDF)
प्रथम गृहस्थ विपश्यनाचर्य सया तैजी (PDF)
प्रथम गृहस्थ विपश्यनाचार्य सया तैजी (2) (PDF)
वेळ आत्ता, याच वेळी आहे (PDF)
बुद्ध शिक्षात साधनेच्या अभ्यासासाठी आवश्यक तत्त्व (PDF)

Vipassana Research Institute