Empty

Total: ₹0.00
founded by S. N. Goenka in the tradition of Sayagyi U Ba Khin

 

 

 

 

 

विपश्यना साधनेच्या सुवर्णजयंतीनिमित्त धर्म प्रसार आणि पूज्य गुरुजीच्ंया प्रति कृतज्ञता प्रकटण्याची सुसंधी